ACTIVITATI

Tineri Romi pentru O Comunitate cu Inițiativă

Managementul proiectului

Informarea si promovarea activitatilor de proiect

Selectarea si instruirea tinerilor de etnie roma

Dezvoltarea unui parteneriat public privat cu institutiile cheie si comunitatile vizate

Organizarea unor activitati de constientizare in comunitatile vizate

Premierea participantilor si diseminarea bunelor practice

Monitorizarea, evaluarea si raportarea activitatilor