OBIECTIVE

Tineri Romi pentru O Comunitate cu Inițiativă

Obiectivul 1 : Cresterea timp de 12 luni a gradului de acces la formare pentru participare civică, în randul a 25 de tineri de etnie roma prin implementarea unui sistem blended learning de formare si dezvoltarea unei platforme de e-learning.

Obiectivul 2 : Dezvoltarea timp de 12 luni a unor instrumente de implicare civica pentru tinerii de etnie roma din 5 comunitati vizate prin crearea si validarea unei retele de GILt-uri (grup de initiativa locala atinerilor) numita ROMA-CIVIC.

Obiectivul 3 : Consolidarea pe o perioadă de 12 luni a celor 5 grupuri de inițiativă locale formate din tinerii de etnie romă în vederea încurajării iniațivelor locale și introducerea pe agenda de lucru a autorităților locale a 10 propuneri cu privire la incluziunea socială a romilor.

Obiectiv organizational: Înființarea în cadrul CenRes a unui serviciu care să sprijine participare civică activă în comunitățile mici din județul Suceava și implementarea policilor de incluziune socială pentru romi.