SCOP

Tineri Romi pentru O Comunitate cu Inițiativă

Roma Civic este un proiect care urmărește să facă auzită vocea a 25 tineri de etnie romă în comunitățile din care aceștia provin (Municipiul Suceava, Dolhasca, Berchișești, Arbore și Valea Moldovei) printr-o serie de instruiri tematice în domeniul facilitarii comunitare, comunicării și leadership-ului.

Tinerii sunt sprijiniți să dobândească cunoștințe și abilități în teme ce încurajeză voluntariatul, campanii de informare, conștientizare și luare de decizii în favoarea comunității, dezvoltarea leardership-ului sau relația cu autoritățile publice locale.